Knihárske spracovanie

  • Vyrábame publikácie: katalógy, časopisy, knihy.
  • Vytlačené hárky orežeme, dáme im väzbu a aplikujeme ďalšie služby podľa požiadaviek - laminovanie, ražba a pod.

Väzby:

zošitová väzba V1 falcovanie
lepená mäkká väzba V2 ražba
pevná väzba V8 výsek
laminovanie UV lak

Kontaktujte nás